praktične vaje, naloge krmiljenja in priklopov elektro motorjev.

Splošni predmet učitelja