•Uporaba informacijskih tehnologij
•Poznavanje različnih operacijskih sistemov in njihove bistvene lastnosti
•Uporaba ustrezne programske opreme in programskih paketov
•Iskanje, zbiranje, obdelovanje, posredovanje, in predstavitev informacij
•Iskanje informacij v svetovnem spletu
•Javno nastopanje in predstavitev informacij

Organizacija: ŠC Velenje

•Uporaba informacijskih tehnologij v avtomatiziranih procesih
•Uporaba specializiranih informacijskih in komunikacijskih orodij ter opreme
•Uporaba programske in strojne opreme za zajemanje in obdelavo podatkov
•Povezuje komunikacijske opreme s perifernimi enotami avtomatiziranega procesa
•Povezovanje informacijskega sistema z avtomatiziranim procesom

Organizacija: ŠC Velenje

•Razumevanje delovanja senzorjev in poznavanje različnih tipov
•Razumevanje delovanja MEMS senzorjev
•Uporaba merilnih pretvornikov
•Razumevanje operacijskih ojačevalnikov
•Razumevanje razlik med krmiljem in regulacijo
•Poznavanje P I D regulatorja
•Poznavanje členov 0, 1 in 2 reda
•Lastnosti regulatorjev
•Nastavljanje parametrov regulatorja
•Poznavanje elementov krmilnih in regulacijskih sistemov
•Izdelava programov PLK z uporabo regulacijskih funkcij
•Priključevanje in uporaba senzorjev
•Opravljanje meritev na regulacijskih sistemih
•Izdelava preprostega regulacijskega sistema
•Razumevanje nadzora sistemov in signalizacije
•Izdelava preprostih SCADA programov


Organizacija: ŠC Velenje

•Poznavanje osnovnih elementov krmilnih sistemov
•Poznavanje osnove logike
•Poznavanje osnov digitalnih sistemov
•Uporaba merilnih pretvornikov AD in DA
•Priključevanje senzorjev in aktuatorjev na mikrokrmilnik
•Poznavanje osnovne zgradbe mikrokrmilnikov
•Pisanje enostavnih programov za mikrokrmilnike

Organizacija: ŠC Velenje

•Poznavanje osnovnih elementov krmilnih sistemov
•Poznavanje osnov digitalnih sistemov
•Poznavanje osnovnih pristopov pri projektiranju krmilji
•Uporaba PLK – programirljivih logičnih krmilnikov
•Pisanje preprostih krmilnih programov za PLK
•Priključevanje in zamenjava senzorjev ter aktuatorjev
•Poznavanje osnov SCADA sistemov – vizualizacija sistema

Organizacija: ŠC Velenje
•Poznavanje elementov krmilnih in regulacijskih sistemov
•Izdelava programov PLK z uporabo regulacijskih funkcij
•Priključevanje in uporaba senzorjev
•Razumevanje operacijskih ojačevalnikov
•Opravljanje meritev na regulacijskih sistemih
•Izdelava preprostega regulacijskega sistema
•Razumevanje nadzora sistemov in signalizacije
•Izdelava preprostih SCADA programov
•Izdelava dokumentacije sistemov
•Razumevanje delovanja senzorjev in poznavanje različnih tipov
•Razumevanje delovanja MEMS senzorjev
•Uporaba merilnih pretvornikov
•Razumevanje razlik med krmiljem in regulacijo
•Poznavanje P I D regulatorja
•Poznavanje členov 0, 1 in 2 reda
•Lastnosti regulatorjev
•Nastavljanje parametrov regulatorja
Organizacija: ŠC Velenje

Splošni predmet učitelja