Organizacija: ŠC Velenje
Organizacija: ŠC Velenje

Obravnavane teme so: barvna modelacija in modulacija, barvne sheme, konstrukcija tihožitja v kontekstu barve, naturalistična postavitev tihožitja, pejsaž.

Organizacija: ŠC Velenje

Pri predmetu se dijaki seznanijo z temami v kontekstu risanja in slikanja v okvirih tehnologij in individualne ustvarjalnosti. Predmet obsega letno 105 ur. Teme: geomerija, linearna perspektiva, tihožitje, modelacija, chiaro-scuro, sfumato, osnove akvarela.

Organizacija: ŠC Velenje

Splošni predmet učitelja