Tu se bomo učili uporabljati spletne učilnice.
Ucilnica je namenjena ucencem 6. r, ki jih poucuje Alenka Puc.