6. razred, Tatjana Špan

Slovenščina, 6. razred OŠ Velika Dolina

Matematika, 6. razred OŠ Velika Dolina

Angleščina, 6. razred OŠ Velika Dolina

Naravoslovje, 6. razred OŠ Velika Dolina

Zgodovina, 6. razred OŠ Velika Dolina

Geografija 6 

Glasba 6

Gospodinjstvo 6

Šport 6