Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami in jim pripada v skladu z odločbo o usmeritvi.

Organizacija: OŠ Nazarje