Dobrodošli v spletnih igralnicah in učilnicah OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje: https://safe.si/