Predmeti prvega razreda

Angleščina 1

Spoznavanje okolja 1

Glasbena umetnost 1

Likovna umetnost 1

Matematika 1

Slovenščina 1