Predmeti 2.a razreda

Angleščina 2

Spoznavanje okolja 2.a

 Glasbena umetnost 2.a

Likovna umetnost 2a

Matematika 2

Slovenščina 2