Pri predmetu bomo spsznavali delo na vrtu in uporabnost pridelanih vrtnin v kuhinji.