Učilnica je namenjena vsem učencem in njihovim staršem.

Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Učilnica je namenjena predvsem učencem z dodatno strokovno pomočjo ter njihovim staršem; dobrodošli ste pa vsi!