Cilji predmeta:

  • poznavanje osnov poslovne informatike; ­ 
  • poznavanje osnov računalništva in računalniških komunikacij; ­ 
  • razvijanje komunikativnosti, ­ 
  • spretnost uporabe sodobne strojne in programske opreme, ­ 
  • spretnost uporabe sodobnih komunikacijskih orodij in infrastrukture.