Preberite knjigo, zgodbo, pravljico ali pesem. Pripravite obnovo ali napišite spis o vsebini prebranega besedila. Lahko pa se lotite tudi izdelave dnevnika, stripa ali kakršne koli druge vsebine, preko katere boste izražali svojo ustvarjalnost na področju besednega/besedilnega izražanja.
Izdelke pošiljite na e-naslov pbdolsko@gmail.com ali na e-naslov leontabor@gmail.com. Vaš prispevek bomo pregledali in ga šteli kot 1 od 3 nalog, ki jih morate opraviti za pridobitev priznanja in simbolične nagrade Modrove BZ. 

Pustite domišljiji prosto pot!  

V tej spletni učilnici so na voljo gradiva za dodatno razlago učne snovi, utrjevanje in nadgradnjo usvojenega znanja. Kontakt za hitrejšo komunikacijo pa je leontabor@gmail.com.