Pri pouku tehnike in tehnologije želimo učencem priljubiti tehniko in jim obenem dati dovolj znanja, da bodo kasneje na tem področju čim bolj uspešni. Kar nekaj naših bivših učencev je uspešno zaključilo šolanje in so sedaj arhitekti, inženirji, učitelji tehnike, elektrotehniki, mehaniki, ...