Več o projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 na spodnji povezavi:
NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA iz Evropskega socialnega sklada in REPUBLIKA SLOVENIJA (MIZŠ).