Pri izbirnem predmetu računalnštvo - urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja,
ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu računaniška
omrežja
in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.

Organizacija: OŠ Črni Vrh

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.

Organizacija: OŠ Črni Vrh