Program strokovnega usposabljanja traja 120 ur, od tega 60 ur teoretični del in 60 ur praktični del, ki poteka na terenu.

Program je v celoti zaključen, ko udeleženec opravi teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika, kar preveri pristojna komisija.