spletne učilnice za tehniko in tehnologijo

Varnost v prometu

Izometrična projekcija

Kovine

Energetika - motorji z notranjim zgorevanjem

Organizacija: Spletne učilnice OŠ Stična

Varnost v prometu, varnost pri delu

Pravokotna projekcija

Umetne snovi

Elektrika


Organizacija: Spletne učilnice OŠ Stična

Tehnika in človek

Varnost

Tehnično risanje

Papirna gradiva

Les

Gradiva in tehnologije okolja


Organizacija: Spletne učilnice OŠ Stična