Strokovne sodelavce bomo usposobili za delo na lokalni točki SVOS.