Spletna učilnica je namenjena učencem 6. razreda , ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA (1., 2. 3. leto).