Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Spletna učilnica je namenjena učencem, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet nemščina v 7. razredu.