Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Organizacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Multimedija

Spletna učilnica je namenjena učencem, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet nemščina v 8. razredu.