Na Zasavski ljudski univerzi deluje Center za pridobivanje kompetenc Zasavje, kar je nekoliko bolj učen izraz za središče, kjer potekajo tečaji, predavanja in delavnice z različnih področij. Center je namenjen predvsem zaposlenim in brezposelnim z dokončano osnovno šolo, poklicno ali srednjo šolo, še zlasti starejšim od 45 let. Center za pridobivanje kompetenc Zasavje s celo vrsto brezplačnih usposabljanj podpira vse, ki si želite izboljšati svojo zaposljivost na trgu delovne sile, si pridobiti nova znanja (kar je bolj splošno ime za kompetence) in ki si želite biti bolj uspešni v sodobni družbi. Za osebni razvoj so 45+ ravno prava leta. Otroci nas ne potrebujejo več toliko, v partnerstvu smo se tudi že obrusili, v poklicu smo dosegli določeno raven. Izberite katerega od programov in postanite ambasador vseživljenjskega učenja. Presenečeni boste, koliko pozitivnih sprememb vas čaka.