Če nimate končane osnovne šole, niste še ničesar zamudili. Morda so vam življenjske okoliščine preprečile, da bi zaključili osnovno šolo, a za dokončanje manjkajočih razredov imate vedno možnost. Vpisujemo v 6., 7., 8. in 9. razred. Pouk je prilagojen odraslim. V enem šolskem letu lahko končate dva razreda. Učenje je hitro, učinkovito in zabavno, saj ga izvajajo učitelji, usposobljeni za poučevanje odraslih. Program osnovne šole je za udeležence brezplačen. Pridobitev osnovnošolske izobrazbe za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.