V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Abitura vam v Zasavju omogočamo dodiplomski študij dveh programov:

  • EKONOMIST: ekonomist/ekonomistka
  • POSLOVNI SEKRETAR: poslovni sekretar/poslovna sekretarka
Raven zahtevnosti: višješolska strokovna izobrazba 6/1
Obseg in trajanje: 1. in 2. letnik trajata dve šolski leti
Način študija: klasični izredni

Študij se zaključi z izdelavo diplomske naloge. Več informacij o pogojih, predmetniku, šolnini in prijavnem postopku na spletni strani Abiture. Na Zasavski ljudski univerzi izvajamo dva programa. Pri vsakem programu se izbere en modul:

EKONOMIST
Naziv: ekonomist/ekonomistka
Izbirate lahko med moduloma:

  • tehnični komercialist
  • računovodstvo za gospodarstvo

POSLOVNI SEKRETAR
Naziv: poslovni sekretar/poslovna sekretarka
Izbirate lahko med moduloma:

  • komuniciranje z javnostmi
  • spletno poslovanje