Zdravstvena nega je več kot samo poklic. Pomeni življenje, ki je posvečeno pomoči drugim. Kot srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik pridobite V. izobrazbeno raven in možnost šolanja na višjih in visokih strokovnih programih. Zaposlite se lahko v zdravstvenih ambulantah, bolnišnicah in drugih zdravstvenih in socialnih zavodih, v zdraviliščih, vzgojno-varstvenih zavodih ter v domovih oskrbovancev in bolnikov. Z izbirnim modulom Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti se vam zaposlitvene možnosti odpirajo tudi v zobozdravstvu.

Kaj pridobite:

  • javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
  • izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
  • možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih