Marsikdo pravi, da je biti vzgojiteljica/vzgojitelj najlepši poklic, ki pa zahteva veliko odgovornosti, zrelosti in znanja. Toda vse to ni dovolj, če otrok ob tem nimamo tudi radi. Odprto srce in ljubezen do otrok sta tisto, kar odlikuje odlične vzgojitelje in vzgojiteljice. Skrb za malčke in njihov razvoj je zahteven poklic, vendar pa so nagrade ob njihovem napredku toliko lepše. Vzgojitelji in vzgojiteljice vedo, da so najbolj dragoceni tisti trenutki, ko po dolgih letih srečajo "svoje" otroke in vidijo, v kako čudovite osebnosti so odrasli. Po končanem programu se lahko zaposlite v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah ter v drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki. Po zaključenem izobraževanju se vam odpirajo tudi možnosti za nadaljevanje šolanja v višjih in visokih strokovnih programih.

Kaj pridobite:

  • javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
  • izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
  • možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih