S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Na Zasavski ljudski univerzi izvajamo poklicno maturo za programe srednjega strokovnega (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

  • ekonomski tehnik,
  • logistični tehnik,
  • predšolska vzgoja in
  • zdravstvena nega.
Kaj je potrebno vedeti o poklicni maturi najdete tukaj.

Splošne informacije Državnega izpitnega centra o poklicni maturi najdete tukaj.

Koledar poklicne mature RIC Državnega izpitnega centra najdete tukaj.

Obrazec Prijava k poklicni maturi v PDF obliki najdete tukaj.


Obrazec Odjava od poklicne mature - predmeta v PDF obliki najdete tukaj.


Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Več o predmetih najdete tukaj.