E-učilnica je namenjena učencem 6. razredov, ki že drugo ali tretje leto zapored obiskujejo predmet NIP računalništvo.

Organizacija: example.com
Organizacija: example.com
Organizacija: example.com

Spletna učilnica učencev 5. razreda, ki drugo leto zapored obiskujejo predmet NIP računalništvo.

Organizacija: example.com

Spletna učilnica za učence 6. razredov, ki nemščino kot neobvezni izbirni predmet  obiskujejo 2. ali 3. leto.

Organizacija: example.com

Spletna učilnica za učence 5. in 6. razredov, ki nemščino kot neobvezni izbirni predmet obiskujejo 2. leto ali pa z učenjem šele pričenjajo.

Organizacija: example.com

Spletna učilnica za učence 4. razredov, ki nemščino kot neobvezni izbirni predmet obiskujejo prvo leto.

Organizacija: example.com

Neobvezni izbirni predmet računalništva za učence, ki prvo leto obiskujejo izbirni predmet (4. - 6. razred)

Organizacija: example.com