Spletna učilnica za program Predšolske glasbene vzgoje (PGV) - Domžale


Laura Medved Šemrov, prof.

Orffov orkester - Domžale

dirigentka: Laura Medved Šemrov, prof.

Organizacija: Glasbena šola Domžale

Predšolska glasbena vzgoja - Domžale

učiteljica: Laura Medved Šemrov

Organizacija: Glasbena šola Domžale

Glasbena pripravnica - Domžale

učiteljica: Laura Medved Šemrov, prof.

Organizacija: Glasbena šola Domžale