Program učenje in poučevanja na dotik omogoča udeležencem pridobivanje kompetenc s področja digitalizacije in trajnosti na področju učenja in poučevanja.
Udeleženci se naučijo uporabe odprtokodnih za poučevanje in učenje s pomočjo naprav, ki delujejo na dotik (interaktivne table, interaktivni zasloni, računalniške tablice, telefoni…). Udeleženci programa bodo sposobni z napravami na dotik diferenciacije, individualizacije in pesonalizacije lastnega pouka. Po končanem usposabljanju bodo udeleženci sposobni samostojno in suvereno izdelovati didaktična gradiva prilagojena za lasten pouk za učence v osnovni šoli, učence s posebnimi potrebami vključenimi v osnovno šolo in učence na šolah s prilagojenim programom. Zasnova in koncept delovanja programske opreme za interaktivne naprave vodi udeležence k trajnostnemu razmišljanju ter zmanjševanju porabe energije in materialnih dobrin, ki jih nadomestijo možnosti uporabe naprav, ki delujejo na dotik.