Smo gospe in gospodje, ki strežemo gospem in gospodom.

                                    (Michelli 2008, 23-27)