Vložišče Sveta staršev OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki.