Spletna učilnica za NRA (neobvezni izbirni predmet računalništvo).

Za ključ se obrnite na skrbnika.