V tej skupini bo naložena učna snov in vaje, ki naj bi jih predelali v času zaprtja šole. 

Dnevno bo naložena učna snov ali vaje, ki jih morate rešiti.