Dobrodošli!

Predmet Projektno delo uči udeležence kreativnega razmišljanja in spoznavanja posameznih faz pri vodenju projektov.

Osnova dela bo timsko delo.

dr. AV