Ne učimo se za šolo, marveč za življenje. 

                                  (Seneka)

Organizacija: OŠ Malečnik