Naravoslovje je veda, ki proučuje raznolikost narave in njene zakonitosti.