Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje SNOVI, njihovo zgradbo, lastnosti, uporabo in spreminjanje.