Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje živa bitja, njihovo zgradbo, razvoj in delovanje ter medsebojne odnose med organizmi in okoljem.