Pozdravljeni učenci !

Opraviti morate nalogo na str.31 v učbeniku.

Naloga 3. Tu prisluhnite tudi zvočnemu zapisu, ki ga imate na vašem CD-ju. Nato rešite nalogo.

Naloga 4, str.31- tu imate slikice. Najprej si oglejte sličice, nato pa oblikujete povedi in pri tem uporabljajte PP in IM.

Začnete lahko tako...Alessandro ieri sera guardava la TV, ma la sua TV e' troppo piccola. Cosi' ha deciso...

Nalogo zapišite v zvezek. Te naloge ne pošiljate.