Predmet je namenjen šestošolcem, pri nem spoznavamo svoje potrebe in marsikaj izvemo o hrani.