Predmet Tehnika in tehnologija obravnava predvsem pot do izdelka, od ideje, načrtovanja, 

lastnosti gradiv, vrste in načinov uporabe orodij in strojev, praktičnega dela, in vrednotenja. 

Poleg tega obravnava tudi varnost pri delu varnost v prometu. Ne nazadnje vzpodbuja tudi medsebojno sodelovanje in pomoč med učenci.