Pomoč pri pridobivanju znanja iz kemije in biologije.