V spletni učilnici boste našli dodatno gradivo za utrjevanje in preverjanje znanja pri pouku geografije in zgodovine od 6. do 9. razreda.