Učilnica je namenjena učencem Osnovne šole Dobrova, izbirnega predmeta Poskusi v kemiji (četrtkova skupina, POK1).