Izvajanje letnega delovnega načrta šole v tekočem šolskem letu.