Spoštovani slušatelji!

Glede na dano situacijo nam ne preostane drugega, kot da mislimo na boljšo prihodnost in v danem trenutku naredimo vse, kar zmoremo in znamo, tudi kar se tiče maturitetnega tečaja. Učenje na daljavo pri predmetu slovenščina sem si zamislila tako, da vam posredujem štiri sklope predavanj. Vsako predavanje je pravzaprav analiza in interpretacija enega dramskega besedila. Najprej vam bom poslala PREDAVANJE 1, nato PREDAVANJE 2, PREDAVANJE 3 in ne nazadnje PREDAVANJE 4. Pri vsakem sklopu predavanj boste morali odgovoriti na zastavljena vprašanja in mi jih poslati v pregled. Pisali boste tudi esejske vaje in eseje, ki ne bodo vezani na samo eno predavanje. Zato jih ne bom uvrstila v mapo PREDAVANJA, temveč bodo to samostojne datoteke. Šolski koledar za leto 2019/2020 ostaja do preklica nespremenjen. Upam, da ste vse drame prebrali. Želim vam veliko notranje motivacije pri spletnem delu.  Lep pozdrav 

mag. Anita Govc