Spletna učilnica je namenjena učencem 5. razreda, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA za 1. leto in 2. leto učenja.