Neobvezni izbirni predmet Nemščina (8. razred)

Organizacija: OŠ Janka Padežnika Maribor